Przeglądy serwisowe klimatyzacji

serwis-klimatyzatorow-wroclaw

Częstotliwość wykonywania przeglądów

Przeglądy konserwacyjno-serwisowe klimatyzatorów zalecane są 2 razy w ciągu roku, najlepiej w miesiącu marzec / kwiecień i sierpień lub 4 razy w roku w przypadku pomieszczeń serwerowni i monitoringu, gdzie wymagana jest praca całoroczna urządzenia. Częstotliwość wykonywania przeglądów uzależniona jest również od lokalizacji obiektu, stopnia zanieczyszczenia środowiska i intensywności eksploatacji.

Serwis klimatyzacji winny być wykonywany przez specjalistów, posiadających odpowiednie kwalifikacje z zakresu chłodnictwa i elektryki, potwierdzone Świadectwem Kwalifikacji do napraw i obsługi technicznej urządzeń i instalacji chłodniczych zawierających substancje kontrolowane oraz obrotu tymi substancjami, a także świadectwem typu E do 1 kV na pracę przy urządzeniach elektrycznych.

Tak więc dla nowych urządzeń klimatyzacyjnych w okresie gwarancyjnym użytkownik musi wykonać minimum dwa przeglądy serwisowe w ciągu roku (co 6 miesięcy).

naprawa-klimatyzacji-wroclaw

Kiedy trzeba naprawiać klimatyzację?

1W przypadku urządzeń , które nie są objęte gwarancją producenta użytkownik nie jest w żaden sposób zobligowany do wykonywania przeglądów serwisowych posiadanych urządzeń klimatyzacyjnych. Jednak ze względu na zdrowie użytkowników oraz niezawodność pracy samego urządzenia klimatyzacyjnego zaleca się aby wykonać od 1 do 4 przeglądów serwisowych w ciągu roku. Jak wspomniano wcześniej częstotliwość jest uzależniona od sposobu użytkowania samego urządzenia.

2Jeżeli klimatyzator zainstalowany jest w biurze, domu lub mieszkaniu i używany jest tylko i wyłącznie w okresie letnim do schładzania pomieszczenia to w większości przypadków zupełnie wystarczy jeden przegląd serwisowy przed sezonem letnim

3Jeżeli klimatyzator zainstalowany jest w biurze, domu lub mieszkaniu i używany jest zarówno w sezonie letnim jak i w zimę do celów chłodzenia oraz ogrzewania pomieszczeń to wówczas niezbędne jest wykonanie minimum dwóch przeglądów serwisowych ciągu roku

4Jeżeli klimatyzator używany jest w pomieszczeniach technicznych w celu utrzymania odpowiedniej temperatury lub wilgotności powietrza ze względu na wymogi procesu technologicznego to wówczas częstotliwość przeglądów jest silnie uzależniona od rodzaju procesu technologicznego. Kwestię przeglądów najlepiej wówczas uzgodnić z doświadczonym serwisantem. W większości przypadków starczają 2-4 przeglądów w ciągu roku

5Klimatyzacja serwerowni wymaga podobnej częstotliwości wykonywania przeglądów jak klimatyzacja do celów technologicznych, czyli 2-4 przeglądów w ciągu roku

6W przypadku gdy klimatyzator jest intensywnie użytkowany w pomieszczeniach silnie zawilgoconych z dużymi zyskami ciepła(siłownia, sala fitness) konserwację klimatyzatora należy bezwzględnie wykonywać co 3 miesiące w okresie intensywnej eksploatacji urządzenia

7 W przypadku pomieszczeń gastronomicznych takich jak kuchnie oraz jadalnie klimatyzator oprócz dużej wilgotności oraz zysków ciepła narażony jest na opary tłuszczu obecne w powietrzu. Opary tłuszczu w kontakcie z chłodną powierzchnią parownika kondensują na jego powierzchni całkowicie blokując przepływ powietrza. W wielu wypadkach dla tego typu pomieszczeń konieczne jest wykonywanie przeglądów co 3 miesiące w okresie intensywnej eksploatacji.

serwis-klimatyzacji-wroclaw